跳至內容

Ĭ-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ĭ-hŏk (醫學) sê ciŏng-muòng ngiēng-géu ciŏng ké̤ṳk nè̤ng káng-bâng, dê-bâng, gâe̤ng ê̤ṳ-huòng bângkuŏ-hŏk. Ciā bâng bău-guák sĕng-lī gì bâng gâe̤ng sĭng-lī gì bâng.

Găk Dṳ̆ng-guók, ĭ-hŏk áng dê-bâng gì huŏng-huák â̤ dé̤ṳng buŏng dṳ̆ng-ĭ gâe̤ng să̤-ĭ lâng cṳ̄ng.