Ngāi-cióng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ngāi-gŏ̤

Ngāi-cióng (牙齒醬)[1], hĕ̤k-chiā gōng ngāi-gŏ̤ (牙齒膏)[1], ngà-gŏ̤ (牙膏), sê sā̤ ngāi sèng-âu sāi gì siŏh cṳ̄ng nó̤h, â̤ ciŏng ngāi có̤ táh-gáik.

  1. 1.0 1.1 馮愛珍. 李榮 (編). 福州方言詞典. 南京: 江蘇教育出版社. 1998.12. 159. ISBN 7534334217.