Ngṳ̀-lŏ̤h

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ngṳ̀-lŏ̤h, sê siŏh-cṳ̄ng tŭng-guó biēu-hiêng hī-nô ăi-lŏ̤h, niông ciék-sêu gì nè̤ng huăng-hī, huóng-sĕ̤ng, gó dái ô nék-giāng kiē-huák (啟發) gì uăk-dông. Cī cṳ̄ng dêng-ngiê sê guōng-huáng gì, cūng-kuāng gì ngṳ̀-lŏ̤h bău-guák pĭ-kiŏk (悲劇) gâe̤ng hī-kiŏk (喜劇), gáuk-cṳ̄ng bī-suói gâe̤ng iù-hié, ĭng-ngŏk ū-dô̤ biēu-iēng gâe̤ng hṳ̆ng-siōng (欣賞) dēng-dēng.