Ĭng-ngŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gū Hĭ-lé-nà̤ huă-bìng gà̤-dēng uâ gì ĭng-ngŏk-kuó.

Ĭng-ngŏk (音樂), gāng-dăng gōng, cô sê sāi gáuk-cṳ̄ng siăng-ĭng cū-siàng gì ngiê-sŭk hĕ̤k-chiā biēu-dăk huŏng-sék. Ĭng-ngŏk gâe̤ng ék-buăng siăng-ĭng gì chă-biék, cô sê ĭng-ngŏk diŏh dĭh nè̤ng kó̤ siōng, kó̤ cháung-cáuk. Găk să̤-huŏng ngṳ̄-nigòng diē-sié, ĭng-ngŏk ciā sṳ̀ (chiông Ĭng-ngṳ̄music, Huák-ngṳ̄musique, Dáik-ngṳ̄Musik) dŭ sê téng Gū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄μουσική (mousike) biéng lì gì, é-sé̤ṳ cô sê Muse Nṳ̄-sìng gì ngiê-sŭk.