Ngṳ̆k-lìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Ngṳ̆k-lìng hĕ̤k-ciā hô̤ lā̤ Nguŏh-lìng, sê Dṳ̆ng-guók Guōng-să̤ Cáung-cŭk Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.