Ngiê-gă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ngiê-gă (外家), sê hŭ-chiék guăng-hiê dài-dŏng, lâu-mānguòng-sĕng gă-dìng.