Diêng-cṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Diêng-cṳ̄ (電子) sê siŏh cṳ̄ng ā nguòng-cṳ̄ lĭk-cṳ̄, dái siŏh bĭh hó dăng-ôi diêng-hò̤. Diêng-cṳ̄ cék-liông iā nâung, nâ 9.10938356(11)×10−31 kg, dâi-kái sê cék-cṳ̄ gì 1/1836. Diêng-cṳ̄, cék-cṳ̄ gâe̤ng dṳ̆ng-cṳ̄ siŏh-dŏi gáiu-sìng lāu nguòng-cṳ̄. Diêng-cṳ̄ sê siŏh cṳ̄ng Hié-mī-cṳ̄, sū-ī gŏng-gé̤ṳ Pauli bók-siŏng-ṳ̀ng nguòng-lī, nguòng-cṳ̄ dăng-dŏng êng-hò̤ lâng lăk diêng-cṳ̄ gì liông-cṳ̄-tái diŏh mâ̤ siŏh-iông. Diêng-cṳ̄ gì huāng lĭk-cṳ̄ciáng diêng-cṳ̄.