跳至內容

Nguô-hū-còng-lṳ̀ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Háng-cê 臥虎藏龍
Dō̤-iēng Lī-ăng (李安)
Ngṳ̄-ngiòng Pū-tŭng-uâ
Ciō-gáe̤k Ciŭ Nông-huák(周潤發)
Iòng Ciē-gìng(楊紫瓊)
Ciŏng Cī-ì(章子怡)
Ciō-dà̤ gŏ̤ 月光愛人
Gŭng-éng 2000 nièng 7 nguŏk 6 hô̤
(Hiŏng-gē̤ng)
2000 nièng 12 nguŏk 22 hô̤
(Dṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆k)

«Nguô-hū-còng-lṳ̀ng» (臥虎藏龍) sê siŏh buô iù Dài-uăng dō̤-iēng Lī-ăng (李安) kák gì ū-hiĕk diêng-īng. Cī buô diêng-īng dò̤-lā̤ iā-sâ̤ ciōng, bău-guák Dâ̤ 73 gái Ó̤-sṳ̆-kā Gĭng-chiông-ciōng Có̤i-gă̤ Nguôi-ngṳ̄-piéng-ciōng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]