Niccolò Cusano Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Niccolò Cusano Dâi-hŏk

Niccolò Cusano Dâi-hŏk (Università degli Studi Niccolò Cusano - UNICUSANO) sê É-dâi-lé, Rome, gì siŏh sū dâi-hŏk, sìng-lik sì-găng sê 2006 nièng.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]


Commons

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Niccolò Cusano Dâi-hŏk