Mī-guók liāng Virgin Gùng-dō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Mī-guók liāng Virgin Gùng-dō̤

Mī-guók liāng Virgin Gùng-dō̤ (美國領--群島, Ĭng-ngṳ̄: United States Virgin Islands) sê Mī-guók găk Báe̤k Mī-ciŭ gì siŏh ciáh sṳ̆k-dê. Siū-hū sê Charlotte Amalie.