Northampton Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Northampton Gông
—  Gông  —
Northampton County, North Carolina
Northampton Gông gì ôi-dé
Northampton Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.northamptonnc.com

Northampton Gông (Ĭng-ngṳ̄: Northampton County) sê Mī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.