Oda Nobunaga

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Oda Nobunaga

Oda Nobunaga (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 織田 信長? 1534 nièng  – 1582 nièng 6 nguŏk 21 hô̤)Nĭk-buōng Ciéng-guók Sì-dâi gì siŏh ciáh chók-miàng gì dâi-miàng. Ĭ diŏh Owari-sēng chók-sĕng, gáu-muōi-lāu páh giâ iā sâ̤ gì dê-huŏng. 1582 nièng, buô-hâ Akechi Mitsuhide cô̤-huāng, ciŏng ĭ bău-ùi diŏh Gĭng-dŭ gì siŏh ciáh miêu diē-sié. Ĭ cāu mâ̤ chók, mò̤-niĕ-ài chiék-bók cê̤ṳ-sák. Ĭ gì buô-hâ Toyotomi Hideyoshi bìng-dêng páng-lâung, có̤i cṳ̄ng tūng-ék Nĭk-buōng.