跳至內容

Cék-dièng Séng-diòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Oda Nobunaga dêng-hióng lì gì)
Cék-dièng Séng-diòng

Cék-dièng Séng-diòng (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 織田 信長? 1534 nièng  – 1582 nièng 6 nguŏk 21 hô̤)Nĭk-buōng Ciéng-guók Sì-dâi gì siŏh ciáh chók-miàng gì dâi-miàng. Ĭ diŏh Muōi-diŏng-guók(尾張國) chók-sĕng, gáu-muōi-lāu páh giâ iā sâ̤ gì dê-huŏng. 1582 nièng, buô-hâ Mìng-dé Guŏng-séu(明智光秀) cô̤-huāng, ciŏng ĭ bău-ùi diŏh Gĭng-dŭ gì siŏh ciáh miêu diē-sié. Ĭ cāu mâ̤ chók, mò̤-niĕ-ài chiék-bók cê̤ṳ-sák. Ĭ gì buô-hâ Hŭng-sìng Séu-gék(豐臣秀吉) bìng-dêng páng-lâung, có̤i cṳ̄ng tūng-ék Nĭk-buōng.