Oracle

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

OracleGák-gáuk-ùng Gŭng-sĭ (Oracle Corporation) kăi-huák gì duâi-hìng kuá-bìng-dài só-gé̤ṳ-kó guāng-lī hiê-tūng.