Pàng-kì

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Pàng-kì
Pàng-kì
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Arthropoda
ā-muòng: Crustacea
gŏng: Malacostraca
mŭk: Decapoda
hâ-mŭk: Brachyura
cūng-kuŏ: Grapsoidea
kuŏ: Sesarmidae
Dana, 1851

Pàng-kì(蟛蜞,hŏk-miàng: Sesarmidae) sê bàng-hâ gì siŏh cṳ̄ng. Pàng-kì-cióng (蟛蜞醬, buô hô̤ lā̤ Pàng-kì-sŭ 蟛蜞酥) cêu sê sāi pàng-kì có̤ gì.