Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nè̤ng gì pé

(鼻) sê dông-ŭk ciŏng-muòng dò̤ lā̤ hŭ-ngék(呼吸) gâe̤ng bê(齅) ê(味) gì ké-guăng(器官).