跳至內容

Pĭng-pŏng-giù

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Pĭng-pŏng-giù (乒乓球) sê siŏh cṳ̄ng giù-lôi ông-dông, lâng-huŏng giù-uòng chiū lā̤ dò̤ giù-páh, găk giù-dó̤h gà̤-dēng gák giù-uōng dó̤i-páh. Â̤-sāi siŏh ciáh nè̤ng gâe̤ng siŏh ciáh nè̤ng páh, iâ â̤-sāi lâng ciáh nè̤ng gâe̤ng lâng ciáh nè̤ng páh. Lâng-huŏng hô-siōng páh-giù, ék-dĭk gáu siŏh biĕng mò̤ bâing-huák huòi-giù, lêng siŏh biĕng cêu â̤-sāi dáik hŭng-só.

Pĭng-pŏng-giù gì miàng-cê sê 1900 nièng chók-hiêng gì, ĭng-ôi páh-giù gì sì-hâiu â̤ huák chók „ping-pong“ gì siăng-ĭng. Găk Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k, Hiŏng-gē̤ng, Ó̤-muòng dēng dê, guăng-huŏng mìng-chĭng (名稱) cêu-sê Pĭng-pŏng-giù. Găk Dài-uàng, Hàng-guók, Nĭk-buōng cêu hô̤ lā̤ Dó̤h-giù (桌球), é-sé̤ṳ sê dó̤h-dó̤h gà̤-dēng gì giù-lôi ông-dông.