Pŏ̤-làng-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Pŏ̤-làng-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Pŏ̤-làng-ngṳ̄ (język polski) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Pŏ̤-làng-ngṳ̄ gâe̤ng Ciĕk-káik-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Pŏ̤-làng-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 4500 uâng nè̤ng.

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Pŏ̤-làng-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Pŏ̤-làng-ngṳ̄ Wikipedia