Pamlico Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Pamlico Gông
—  Gông  —
Pamlico County, North Carolina
Pamlico Gông gì ôi-dé
Pamlico Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.co.pamlico.nc.us

Pamlico Gông (Ĭng-ngṳ̄: Pamlico County) sê Mī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.