Philadelphia

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Philadelphia
—  Siàng-chê  —
City of Philadelphia
Philadelphia gì gì
Philadelphia gì hŭi-ciŏng
Hŭi-ciŏng
Philadelphia găk Mī-guók
Philadelphia
Philadelphia
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Pennsylvania
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 369.59 km2
Ìng-kēu (2018)
 - Dŭ-liāng 1,584,138 nè̤ng
 - Mĭk-dô 4,286.2/km2

PhiladelphiaMī-guók Pennsylvania gì siŏh ciáh siàng-chê.