Piĕng-tiàng ngṳ̄-ngiòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Piĕng-tiàng ngṳ̄-ngiòng (編程語言, programming language), iâ hô̤ lā̤ tiàng-sék ngṳ̄-ngiòng (程式語言), sê cī dò̤ lì dêng-ngiê gié-sáung-gĭ tiàng-sê̤ṳ (iâ hô̤ lā̤ tiàng-sék) gì hìng-sék ngṳ̄-ngiòng.