Pridi Banomyong

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Pridi Banomyong

Pridi Banomyong (Tái-ngṳ̄: ปรีดี พนมยงค์, 1900 n. 5 ng. 11 h. -  1983 n. 5 ng. 2 h) sê Tái-guók gì siŏh ciáh céng-dê-gă. Ĭ diŏh 1946 nièng 3 nguŏk 24 hô̤ gáu 1946 nièng 8 nguŏk 23 hô̤ sê Tái-guók gì siū-sióng.