Puòi-hŭ

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Să̤-ngiù gì puòi-hŭ.

Puòi-hŭ (皮膚) sê cék-tùi dông-ŭk biēu-méng gì niōng-niōng-sék gì hī siŏh cèng sĕng-lī giék-gáiu.