Punk ièu-gūng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Punk ièu-gūng (Ĭng-ngṳ̄: punk rock), Dṳ̆ng-ùng huăng-ĭk có̤ bèng-káik ièu-gūng (鬅客[1]搖滾), sê siŏh-cṳ̄ng ĭng-ngŏk liù-puái. 1970 nièng-dâi dṳ̆ng-gĭ, Lùng-dŏng ô gì nè̤ng giéng-gé̤ṳk ièu-gūng ĭng-ngŏk ī-gĭng tā̤-cié-huá (体制化), ôi lā̤ piĕ-puáng ciā hiêng-chiông, có̤ chók punk ièu-gūng. Punk ièu-gūng piĕ-puáng siâ-huôi guáng-liê gâe̤ng dô̤-dáik, huák-siék ók sĭng diē-sié gì nô-ké.[2]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 李然; 戴卫平; 李焱. Punk(鬅客)//英语词汇文化喻义研究. 天津科学技术出版社 (Guăng-uâ). "Punk(崩),亦译为“庬客”“朋客”“崩客”“鬅客”等。" 
  2. パンク//大辞林. 3. 三省堂 (Nĭk-ùng). "1970年代中頃、体制化したロック音楽の批判として、ロンドンにはじまった音楽。社会通念や道徳に対する攻撃的な姿勢、やり場のない怒りを表現する。また、髪を原色に染めたりする奇抜なファッションなどもいう。"