Rapa Nui-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Rapa Nui-ngṳ̄
Vānaŋa Rapa Nui
Huák-nguòng guók  Chile
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
1000
ngṳ̄-hiê
ùng-cê hiê-tūng Lá-dĭng cê-mō̤
Rongorongo
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
 Chile
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-2 rap
ISO 639-3 rap
Glottolog rapa1244
ELP Rapa Nui
Rapa Nui is classified as Severely Endangered by the UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger
Ciā ùng-ciŏng bău-guák IPA hù-hô̤. Nâ-sê mò̤ siŏng-guăng cê-hìng ciĕ-tì, nṳ̄ kō̤-nèng â̤ káng diŏh ông-hô̤, huŏng-kuŏng hĕ̤k-ciā gì-tă hù-hô̤, mò̤-niĕ-ài hiēng-sê Unicode cê-hù. Chiāng nṳ̄ káng Help:IPA.

Rapa Nui-ngṳ̄ sê diŏh Chile buô-hông dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, ĭk sê Nàng-dō̤-ngṳ̄-hiê Mā-lài Polynesia Ngṳ̄-cŭk (南島語系馬來-玻里尼西亞語族) â-dā̤ gì ngṳ̄-ngiòng, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 1000 nè̤ng.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 南島語系 (Austronesian)//Gordon, Raymond G., Jr. (piĕng). 《民族語》(Ethnologue: Languages of the World) 第15版. 美國德薩斯州達拉斯: SIL國際. 2005年 [2007年7月25日]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2012年9月25日). 

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]