Chile

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


CHL orthographic.svg
Flag of Chile.svg

ChileNàng Mī-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă, siū-dŭ sê Santiago.