Romania-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Romania-ngṳ̄̄ (limba română) sê Ĕu-ciŭ Romania-nè̤ng gì ngṳ̄-ngiòng.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Romania-ngṳ̄ sê Éng-dô Ĕu-lò̤-bă Ngṳ̄-hiê Lá-dĭng-ngṳ̄-cŭk gì sìng-nguòng.

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Romania-ngṳ̄̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Romania-ngṳ̄ Wikipedia