跳至內容

Sé-duâi-tiĕng-uòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sé-duâi-tiĕng-uòng (四大天王) kō̤-nèng sê:

  1. Hiŏng-gē̤ng Sé-duâi-tiĕng-uòng (香港四大天王)
  2. Dáik-chiŏng Sé-duâi-tiĕng-uòng (德川四大天王)
Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
茲是蜀芘有歧義其內容。
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, chiāng nṳ̄ siŭ-gāi hiā lièng-giék giéu ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k.
汝㑚是趁什乇鏈接鏈遘嚽塊,請汝修改許鏈接遘正確其條目。