跳至內容

Séng-dáng-cáik

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Séng-dáng-cáik gì hŭng-sṳ̆k cĭ-ék cô sê găk chuó diā căi Séng-dáng-chéu

Séng-dáng-cáik (聖誕節) sê Gĭ-dók-gáu kéng-cé̤ṳk Ià-sŭ săng-nĭk gì cáik-nĭk. Chŭi-iòng ké̤ṳk diâng găk muōi nièng 12 nguŏk 25 hô̤, bók-guó cuòi ng-sê gōng Ià-sŭ kēng-diâng găk cī sŏ̤h nĭk chók-sié.

Séng-dáng-cáik gì Ĭng-ùng miàng „Christmas“ sê „Christ's mass“ gì dōi-siā, cuòi bô sê téng Gū Ĭng-ngṳ̄ gì „Cristes mæsse“ duōng-biéng lì gì.

Ô cĭng sâ̤ hŭng-sṳ̆k gâe̤ng Séng-dáng-cáik ô găng-guó, dài-dŏng dék chók-miàng gì ô Séng-dáng Lâu-nè̤ng, cêu sê Hò̤-làng hìng-sék gì St. Nicholas. Séng-dáng Lâu-nè̤ng â̤ găk cī sŏ̤h nĭk sáe̤ng niê-giāng lā̤-ŭk. Găk bùng-găng diē-sié ĕng Séng-dáng-chéu gì hŭng-sṳ̆k kī-nguòng găk Dáik-guók.