跳至內容

Hò̤-làng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hò̤-làng
Nederland
Hò̤-làng gì
guók-gì
Hò̤-làng guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Je maintiendrai
"Nguāi buóh giĕng-tì"
Guók-gŏ̤: Wilhelmus
Dê-ôi Hò̤-làng Uòng-guókgáiu-siàng-guók
Siū-dŭ Amsterdam (huák-dêng)
Den Haag (sĭk-cié)
Có̤i duâi siàng-chê Amsterdam
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Hò̤-làng-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gŭng-ciō lĭk-hiēng
• guók-uòng
Willem-Alexander
• siū-sióng
Mark Rutte
Lĭk-huák gĭ-gáiu Guók-huôi
Dâ̤-ék-iêng
Dâ̤-nê-iêng
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
41,865 km2 (16,164 sq mi) (dâ̤ 131 miàng)
• cūi-mĭk (%)
18.41
Ìng-kēu
• 2021 nièng gū-gié
Neutral increase17,672,200 (dâ̤ 67 miàng)
• 2011 nièng puō-că
16,655,799
• Mĭk-dô̤
423/km2 (1,095.6/sq mi) (dâ̤ 16 miàng)
GDP (PPP) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$1.055 uâng-é (dâ̤ 17 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase$60,461 (dâ̤ 11 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$1.012 uâng-é (dâ̤ 17 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase$58,003 (dâ̤ 12 miàng)
Gini (2020 nièng) Negative increase 27.5
dă̤
HDI (2019 nièng) Increase 0.944
cĭng gŏ̤ · dâ̤ 8 miàng
Huó-bê buōng-tū: Euro (€) (EUR)
Caribe Hò̤-làng: Mī-gĭng ($) (USD)
Sì-kṳ̆ buōng-tū: UTC+1 (CET)
Caribe Hò̤-làng: UTC−4 (AST)
• Hâ-lêng-sì (DST)
buōng-tū: UTC+2 (CEST)
Caribe Hò̤-làng: UTC−4 (AST)
Sì-găng gáik-sék dd-mm-yyyy
Gă-ê̤ṳng diêng-nguòng 230 V–50 Hz
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ buōng-tū: +31
Caribe Hò̤-làng: +599
ISO 3166 dâi-hô̤ NL
Uōng-mĭk sáuk-siā .nl

Hò̤-làng (荷蘭, Hò̤-làng-ngṳ̄: Nederland) sê sié-gāi huák-dăk gì gĕ̤ng-ngiĕk-huá guók-gă. Ĭ ôi-dé găk Să̤-ĕu, báe̤k-buô sê Báe̤k-hāi. Hò̤-làng sê Ĕu-ciŭ Lièng-mèng gì sìng-uòng-guók, iâ sê Hò̤-làng Uòng-guók gì siŏh ciáh gáiu-siàng-guók.