Séng Iók-sáik

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Séng Iók-sáik

Séng Iók-sáik (聖約瑟, Ĭng-ngṳ̄: Saint Joseph, Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: יוֹסֵף, Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Ἰωσήφ) sê Sĭng-iók Séng-gĭng diē-sié gì ìng-ŭk. Ĭ sê Séng-mū Mā-lé-ā gì dòng-buŏ, iâ sê Ià-sŭ Gĭ-dók gì iōng-hô.

Gŏng-gé̤ṳ Mā-tái Hók Ĭng gì gōng-huák, Iók-sáik sê Nā-sák-lĕk nè̤ng, ĭ sê Ā-báik-lăk-hāng gâe̤ng Dâi-bĭk gì giāng-sŏng. Iók-sáik gâe̤ng Séng-mū Mā-lé-ā có̤-chĭng, dáng-sê gó muôi guó-muòng, Mā-lé-ā cêu gāng diŏh Séng-lìng (聖靈) huài-tăi lāu. Iók-sáik mâ̤ siōng mìng-mìng lìng-ṳ̆k ĭ, buóh siōng áng-áng ng dĭk ĭ. Ciáh găk lā̤ siōng ciā dâi-gé gì sèng-âu, Ià-huò-huà Siông-dá̤ gì sé̤ṳ-ciā táuk-máe̤ng ké̤ṳk ĭ, gó̤-só ĭ Mā-lé-ā huài gì giāng sê téng Séng-lìng lì gì. Iók-sáik chĭng-chiāng cĭ hâiu, cêu áng Siông-dá̤ gì é-sé̤ṳ, ciŏng Mā-lé-ā tō̤ guó lì, dáng-sê mò̤ gâe̤ng ĭ dùng-bùng. Dīng Mā-lé-ā iōng-giāng, ciŏng ĭ gì giāng kī miàng hô̤ có̤ Ià-sŭ.