Sê̤ṳ-dáik Huòng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sê̤ṳ-dáik Huòng-dá̤

Sê̤ṳ-dáik Huòng-dá̤ (嗣德皇帝, Uŏk-nàng-ngṳ̄: 𤤰嗣德 (Vua Tự Đức), 1829 nièng 9 nguŏk 22 hô̤ – 1883 nièng 7 nguŏk 17 hô̤), miàng Uōng Hók-sì (阮福時 (Nguyễn Phúc Thì)), puō-miàng Uōng Hók Hùng-êng (阮福洪任 (Nguyễn Phúc Hồng Nhậm)), sê Uŏk-nàng Uōng-dièu gì dâ̤ 4 ciáh huòng-dá̤, 1847 nièng gáu 1883 nièng câi-ôi.

Ĭ câi-ôi gì sèng-âu páh-ák gĭ-dók-gáu, gó-chṳ̄ Huák-guók cióh ciā cióh-kāu chĭng-liŏh Uŏk-nàng, ciéng kó̤ Uŏk-nàng gì Nàng-gì. Sī lō̤ ī-hâiu, Uŏk-nàng kăi-sṳ̄ biéng siàng Huák-guók gì sĭk-mìng-dê.