跳至內容

Sìng-huá Huòng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sìng-huá Huòng-dá̤

Mìng Hièng-cŭng (明憲宗, 1447 n. - 1487 n.), miàng Ciŏ Giéng-chĭng (朱見深), sê Mìng-dièu gì siŏh ciáh huòng-dá̤, 1464 nièng gáu 1487 nièng câi-ôi. Nièng-hô̤ Sìng-huá, gó-chṳ̄ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ Sìng-huá Huòng-dá̤ (成化皇帝). Ĭ sê Mìng Ĭng-cŭng gì giāng.