Sìng-pīng Cṳ̆-dáing

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sìng-pīng Gū-hông Iū-âing Gŭng-sĭ (誠品股份有限公司), gāng-chĭng Sìng-pīng Cṳ̆-dáing (誠品書店), sê duâi-hìng lièng-sō̤ cṳ̆-dáing, 1989 nièng 1 nguŏk 24 hô̤ iù Ngù Chĭng-iū (吳清友) găk Dài-báe̤k-chê cháung-bâing. Kī-tàu, cuō-iéu gì ngiĕk-ô sê mâ̤ ngiê-sŭk, ìng-ùng huŏng-miêng gì cṳ̆. Cĭ-hâiu biéng-siàng cŭng-hăk-séng cṳ̆-dáing, dùng-sì có̤ siŏng-diòng. Gì-hâ sê̤ṳ-ngiĕk bău-guák báik-huó lìng-siù-ngiĕk, ùng-huá ngiê-sŭk, lṳ̄-siá, bók-dông-sāng dēng.