Sói-sói

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sói-sói (穗穗)[1], cṳ̆-ngṳ̄ gó̤ liù-sŭ (流蘇), sê siŏh-cṳ̄ng cŏng-sék ĭ-siòng hĕ̤k-chiā gì-tă huōng-cék-ŭk gì nó̤h.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994-10. 276.