跳至內容

Ĭ-siòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nĭk-buōng ùng-huá gì huò-hŭk

Ĭ-siòng (衣裳), hĕ̤k-chiā sĭng-sê̤ṳng (身頌), hŭk-cŏng (服装), sê sê̤ṳng diŏh tàu, sĭng-kṳ̆, gâe̤ng kă-chiū lā̤ gì nó̤h gì tūng-chĭng. Sū-iū ìng-lôi dŭ ô sê̤ṳng ĭ-siòng gì ùng-huá.

Ĭ-siòng â̤ mì-tì ciáng-siòng gì tā̤-ŭng, mâ̤ guó iĕk hĕ̤k guó chéng. Ī-siòng iâ â̤ bō̤-hô sĭng-tā̤ mâ̤-gáu sêu diŏh tiĕng-ké gâe̤ng kuàng-gīng gì siŏng-hâi, chiông â̤ gâ nè̤ng gì tè̤ng-ngiê, ô chié gì chāu-mŭk, ciē-nguôi-siáng, dēng-dēng.