Sô̤i

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sô̤i

Sô̤i (坐, gĭng-dáng sĭk-cié tĕ̤k „suâi“) sê siŏh cṳ̄ng hiŭ-sékdông-cáuk, kĕk gŭ-chiŏng-pā̤ gâe̤ng kă-tōi lì sìng-sêu gó̤-lòng ciáh sĭng-tā̤ gì dâe̤ng-liông, niông sĭng-tā̤ bóng-sĕ̤ng.