跳至內容

Să̤-buô Lièng-mèng (NBA)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Să̤-buô Lièng-mèng (Ĭng-ngṳ̄: Western Conference) iâ huăng-ĭk có̤ Să̤-kṳ̆ Lièng-mèng, sê NBA gì siŏh ciáh lièng-mèng, â-dā̤ ô Să̤-báe̤k Suói-kṳ̆, Tái-bìng-iòng Suói-kṳ̆ gâe̤ng Să̤-nàng Suói-kṳ̆ 3 ciáh suói-kṳ̆.