Să̤-sĕ̤ng-bāng-năk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Să̤-sĕ̤ng-bāng-năk, ciòng miàng hô̤ lā̤ Să̤-sĕ̤ng-bāng-năk Dái-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ, sê Dṳ̆ng-guók Hùng-nàng-sēng gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.