Săng-cê-gĭng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

«Săng-cê-gĭng» (三字經) sê Ṳ̀-gă diē-sié gì siŏh buōng gĭng-diēng gì cṳ̆, ciŏng-muòng dò̤ ké̤ṳk niè-giāng tĕ̤k.