Săng-tàu Dṳ̆-giāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Săng-tàu Dṳ̆-giāng» sê siŏh buô Ĭng-guók dùng-uâ. Cī siŏh-bĭh dùng-uâ kō̤-nèng 18 sié-gī cêu ī-gĭng chók-hiêng, sêng-cé gó cā.