Sēng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sēng (省) sê gĭng-dáng Dṳ̆ng-guók gâe̤ng Uŏk-nàng dĕk duâi ngék hèng-céng-kṳ̆ gì mìng-chĭng (名稱). Diŏh Háng-ngṳ̄ diē-sié, iâ â̤ ciŏng iā sâ̤ guók-gă có̤i gŏ̤-ngék gì hèng-céng-kṳ̆ huăng-ĭk siàng „sēng“.