Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

(詩) sê siŏh cūng ùng-hŏk hìng-sék, gōng-géu ông-lṳ̆k gâe̤ng mī-gāng. Sĭ gì lĭk-sṳ̄ iā dòng, sê có̤i gū gì ùng-hŏk hìng-sék cĭ-ék.