跳至內容

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


(詩) sê siŏh cūng ùng-hŏk hìng-sék, gōng-géu ông-lṳ̆k gâe̤ng mī-gāng. Sĭ gì lĭk-sṳ̄ iā dòng, sê có̤i gū gì ùng-hŏk hìng-sék cĭ-ék.