Sĭng-báe̤k Ciĕk-ông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sĭng-báe̤k Ciĕk-ông
Sĭng-báe̤k Ciĕk-ông gì biĕu-cé
Kái-lāng
Ông-ìng dê-kṳ̆ Dài-uăng Sĭng-báe̤k
Hók-ô cṳ̄ng-lôi siàng-chê gūi-dô̤ gău-tŭng hiê-tūng
cūng-só 8
- Găk ông-ìng 1輕軌線
dòng-dô 39.87 gŭng-lī
Gūi-dô̤ biĕu-cūng 1435 hò̤-mī
Ông-ìng séng-sék
Ông-ìng sì-gĭ 2018 n. 12 ng. 23 h.gáu hiêng-câi
Ông-ìng dăng-ôi Sĭng-báe̤k Ciĕk-ông Gŭng-sĭ (新北捷運公司)
Sìng-káh-liông gâe̤ng-cūng ô 3,570,414 ìng-ché̤ṳ(2021[1]
- Uōng-câng https://www.ntmetro.com.tw/

Sĭng-báe̤k Ciĕk-ông sê dó̤i Sĭng-báe̤k sū-iū ciĕk-ông gì tūng-chĭng. 2018 nièng 12 nguŏk 23 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.

Siáng-lô[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sĭng-báe̤k, Dài-báe̤k, Tò̤-huòng Ciòng-dù

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

模板:Sĭng-báe̤k Ciĕk-ông

  1. 新北捷運客運概況. 中華民國交通部統計查詢網. [2022-01-17]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2022-03-18).