Sĭng-lò̤-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sĭng-lò̤-kṳ̆ (新羅區) sê Lṳ̀ng-ngàng â-dā̤ gì siŏh ciáh kṳ̆, iâ sê Lṳ̀ng-ngàng gì hèng-céng dṳ̆ng-sĭng gâe̤ng mì-ék gì siŏh ciáh kṳ̆.