Sŏng-cṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sŏng-cṳ̄

Sŏng-cṳ̄ (孫子), sáng Sŏng (孫), miàng Ū (武), sê Dṳ̆ng-guók Chŭng-chiŭ Sì-dâi gì siŏh ciáh gŭng-sê̤ṳ sṳ̆-siōng-gă. Ĭ sê hī sèng-âu bĭng-gă gì dâi-biēu ìng-ŭk, ĭ siā gì cṳ̆ «Sŏng-cṳ̄ bĭng-huák» iā chók-miàng.