跳至內容

Sŏng-dáik Huòng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sŏng-dáik Huòng-dá̤
Ming Dynasty Xuande Archaic Porcelain Vase and Six -Character Mark

Mìng Sŏng-cŭng (明宣宗, 1399 n. - 1435 n.), miàng Ciŏ Ciĕng-gĭ (朱瞻基), sê Mìng-dièu gì dâ̤ 5 ciáh huòng-dá̤, 1425 nièng gáu 1435 nièng câi-ôi. Nièng-hô̤ Sŏng-dáik, gó-chṳ̄ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ Sŏng-dáik Huòng-dá̤ (宣德皇帝). Ĭ sê Hùng-hĭ Huòng-dá̤ gì giāng.