跳至內容

Sŏng Dṳ̆ng-săng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sŏng Dṳ̆ng-săng

Sŏng Dṳ̆ng-săng(Háng-cê: 孫中山, 1866 nièng 10 nguŏk 12 hô̤ – 1925 nièng 3 nguŏk 12 hô̤), miàng Ùng(文), puō miàng Dáik-mìng (德明), cê Ék-siĕng(逸仙), Guōng-dĕ̤ng-sēng Guōng-ciŭ-hū Hiŏng-săng-gâing (cêu sê hiêng-câi gì Dṳ̆ng-săng-chê) nè̤ng. Ĭ sê 1911 nièng tŭi-huăng Muāng-chĭng Uòng-dièu(滿清王朝) gì dâe̤ng-iéu ìng-ŭk, iâ sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì Lìng-sì Dâi-Cūng-tūng(臨時大總統). Dṳ̆ng-huà Mìng-guók sìng-lĭk ī-hâiu, Dṳ̆ng-guók-nè̤ng gó̤ ĭ “Guók-hô”(國父).