Siâ Miēng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


Siâ Miēng (謝冕, 1932 nièng 1 nguŏk 6 hô̤ –  ), báik-cèng ô sāi guó bék-miàng Siâ ngṳ̀-liòng (謝魚梁), Liòng Ṳ̄-hŭng (梁雨風), sê Dṳ̆ng-guók dŏng-dâi ùng-ngiê pàng-lâung-gă, sĭ-ìng, cáuk-gă. Ĭ găk Hók-gióng Hók-ciŭ chók-sié.