跳至內容

Siông Bă-cé

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Siông Bă-cé (尚巴志, 1372 n. - 1439 n.) sê Liù-giù-guók gì dâ̤ 4 dâi guók-uòng, 1421 nièng gáu 1439 nièng câi-ôi.

Ĭ nòng-bâ Siông Sṳ̆-siêu nguòng-lài sê Nàng-săng gì siŏh ciáh ciŏng-gŭng. 1406 nièng, Siông Bă-cé dó̤i-chiū ĭ nòng-bâ ciŏng Dṳ̆ng-săng gì uòng-ôi dók guó lì. 1416 nièng, Siông Sṳ̆-siêu puái Siông Bă-cé miĕk Báe̤k-săng.

1421 nièng, Siông Sṳ̆-siêu bâng-sī, Siông Bă-cé dĕng-gĭ. 1429 nièng miĕk Nàng-săng, tūng-ék Liù-giù. 1439 nièng bâng-sī, ĭ gì giāng Siông Dṳ̆ng ciék-băng.