Siông Chĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Siông Chĭng (尚清, 1497 n. - 1555 n.) sê Liù-giù-guók gì dâ̤ 13 dâi guók-uòng, 1527 nièng gáu 1555 nièng câi-ôi.

Ĭ sê Siông Cĭng gì giāng. 1537 nièng, páh giâ Iēng-mī gùng-dō̤, cī sêng-âu Liù-giù gì guók-tū miêng-cék có̤i duâi.